Stralsundský vysokoletec

N - Stralsunder Hochflieger
F - Haut Volant de Stralsund
A - Stralsund Highflyer

Dřívější dokonalý letec nyní chován převážně pro výstavní účely.

FOTOGALERIE ZDE